Wij richten ons op ruimtelijke kwaliteit en samenhang, van concept-schets tot technisch detail. Vernieuwende ontwerpen komen tot stand door de grenzen van vakdisciplines te verleggen.

 • Ruimtelijk Ontwerp

  Wij vertalen op basis van een ruimtelijke visie en een gegeven of ontwikkeld programma van eisen in een te realiseren ontwerp. Gewoonlijk wordt het proces lineair georganiseerd volgens een fasering van grof naar fijn, waarbij gestart wordt met een initiatief, haalbaarheid, structuurontwerp naar een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

 • Technisch Ontwerp

  Voordat een ruimtelijk ontwerp gerealiseerd kan worden, moet het technisch en bouwkundig worden uitgewerkt. Technische ontwerptekeningen, uitvoeringstekeningen en revisietekeningen maken onderdeel uit van de project engineering. De engineering speelt een belangrijke rol in onze integrale ontwerpbenadering.

 • Digitaal Ontwerp

  Maurer United heeft brede ICT expertise met betrekking tot computer software voor ontwerp en engineering. Deze is noodzakelijk om in afstemming met de partners in de bouwketen complexe ruimtelijke vraagstukken interdisciplinair te realiseren. Tevens maakt deze kennis cross-overs met disciplines buiten de bouw sector mogelijk.

 • Presentatie Ontwerp

  De presentatie van visies, ontwerpen en interventie projecten wordt via de digitale mogelijkheden vertaald naar presentaties. Scenario’s voor ruimtelijke vraagstukken worden verbeeld, gevisualiseerd en tekstueel samengebracht met aandacht voor de essentie, complexiteit en gelaagdheid, de architectonische dimensie en de stedenbouwkundige samenhang.