Wij ontwikkelen concepten en strategieën voor de ruimtelijke omgeving. Uitdagingen worden vertaald naar plaatsgebonden, gelaagde en toekomstbestendige oplossingsrichtingen.

 • Kennis

  Wij zijn deskundig op het gebied van architectuur en stedenbouw. Een multidisciplinaire aanpak wordt toegepast in de eigen praktijk. De ervaring wordt intern en extern gedeeld, bijvoorbeeld in de functie van adviseur in commissies ruimtelijke kwaliteit, besturen, jury’s, lezingen en onderwijstrajecten.

 • Concept

  Vanuit (ontwerpend) onderzoek ontwikkelen en leveren wij concepten voor de ruimtelijke omgeving. In de projecten wordt veel aandacht besteed aan design thinking, multi-criteria analyse, desk research en fieldresearch, resulterend in analyses en conclusies.

 • Visie

  Wij ontwikkelen op basis van kennis en (ontwerpend) onderzoek ruimtelijke visies op het gebied van regionale planning, stedenbouw, publieke ruimte, architectuur, interieur architectuur en tentoonstellingsontwerp. De visies omvatten proces strategieën, ruimtelijke perspectieven, ontwerp principes, richtlijnen, programma’s en/of sleutelprojecten.

 • Regie

  Wij voeren regie over het ontwerp- en ontwikkelproces van te realiseren projecten. De kwaliteit en integraliteit van ruimtelijke oplossingen wordt resultaat gericht bewaakt binnen het spanningsveld van budget, proces en inhoud.